Egyedi kézzel készített ékszerek és ajándékok! Ingyen szállítás 10.000,- Ft felett

Kérdése van? Hívjon minket! +36203501040

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Üdvözöllek a honlapomon!

Köszönöm, hogy vásárlásod alkalmával megtisztelsz bizalmaddal. Amennyiben aktív vásárlója szeretnél lenni az  ae creative weboldalnak, kérlek figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és csak abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásaimat vagy, vásárold meg termékeimet ha annak minden pontjával egyetértesz, és az abban leírtakat elfogadod. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, a termékekkel, a szolgáltatásokkal, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vedd fel velem a kapcsolatot.

A Felhasználó, a https://aecreative.hu/ weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Impresszum: az Eladó/Szolgáltató adatai

Név: Annus Zsoltné egyéni vállalkozó

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Honti utca 77.

Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Hoti utca 77.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Nyilvántartási szám: 55344991

Adószám: 56674411-1-32

Képviselő: Annus Zsoltné

Telefonszám: +36203501040

E-mail: ae.kapcsolat@gmail.com

Bankszámlaszám: Erste Bank 1060000-00000000-85468326

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: , unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

Fogalmak

Felek: szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen

Fogyasztó/Vevő:  olyan személy, aki az árut vagy szolgáltatást megvásárol, illetve igénybe vesz.

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a weboldalon, elektronikus levelezés során létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék és/vagy szolgáltatás

nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a

szerződés megkötése érdekében a felek kizárólag egymás közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a weboldal kínálatában megtalálható, ingó termék és szolgáltatás, amely a Szerződés tárgyát képezik

Vállalkozás: olyan gazdasági egység, amelyik saját nevében, saját felelősségére üzletszerű tevékenységet folytat

Vevő/Ön: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás, garancia: A fogyasztó és az eladó között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti két fajtája van:

a) jogszabályon alapuló, úgynevezett kötelező jótállás és

b) a felek megállapodásán alapuló, úgynevezett szerződéses jótállás

A jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás estén a felelőség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata miatt kelettkezett.

 

Jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága,

lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival

szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításár

ÁSZF

A honlapon, az eladó és a fogyasztó között létrejövő szerződés tartalmát (a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett) az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza, az Önt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket; mint a szerződés feltételei, teljesítési határidő, szállítás és fizetési feltételeket, felelősségi szabályokat és az elállási jog gyakorlásának feltételét.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az Általános Szerződés Feltételek szerződésének nyelve magyar, valamint jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, mivel azokat az Eladó nem iktatja.

Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 

Árak

Az honlapon feltüntetett árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes. ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. 

 • Az árak tájékoztató jellegűek! Az Eladó üzletpolitikai okokból kifolyólag módosíthatja az árakat, azonban az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre! 
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az a készlet erejéig vagy az akció visszavonásáig érvényes.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Honlapon hibásan tüntette fel terméke árát, különös tekintttel a nyilvánvalóan téves, -  pl. hibásan feltüntetett árnak minősül: becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár  - és a Vevő megrendelte az adott treméket/szolgáltatást, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani, hanem felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ezt követően a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket/szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 • Hibás ár esetén, amennyiben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, (amit a fogyasztónak azonnal észlelnie szükséges) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
Rendelés, szállítás, regisztráció, honlap használata,

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz!

A weboldalon termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosítunk a Felhasználók számára. A honlapon a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek/szolgáltatások kategorizálva találhatók meg, melyeket újabb termékek esetén bővítünk.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett https://aecreative.hu/ weboldalra, illetve annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A https://aecreative.hu/ oldalon feltüntetett árak áfát nem tartalmaznak, mivel az Eladó alanyi adó mentes. A rendelés a kosárba való termékelhelyezéssel, az adatok megadásával, majd a "megrendelem" gomb megnyomásával, az általános szerződési feltételek elfogadásával történik. Az adatok beérkeznek a kapcsolat@aecreative.hu email címre, és megkezdődik a megrendelés feldolgozása. A megrendeléseket házhoszállítás esetén Futárszolgálat felé továbbítjuk. A fizetésről való számlát a megrendelt csomag tartalmazza.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A termék kiválasztása, "kosár" :
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak részletesebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár ikonra kattintva megtalálja a kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Ugyaitt törölheti az adott tételt. A kosárban leellenőrizheti a megrendelni kívánt terméket, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket szükség szerint módosíthat. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Akció esetén a kuponkód beolvasása után a kosárban az kedvezménnyel feltüntetett ár jelenik meg.

Egyedileg tervezett termék esetén, mint például Anyatejjel- babahajjal készült ékszerek rendelésénél kérem válassza ki a megrendelni kívánt terméket és rendeléskor a "Megjegyzés" rovatba írja bele, hogy mit szeretne. Illetve rendelés előtt küldhet levelet a kapcsolat@aecreative.hu email címre.

 

A rendelés menete

Pontos menürendszer: "adatok megadása" - "szállítás és fizetés" - "adatok ellenőrzése" - "megrendelés elküldése"

A vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. 

Ha Fogyasztó kiválasztotta a megvásárolni kívánt termékeket és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Kosár”-, majd a "Pénztár" gombra. 

Adatok megadása: Rendeléskor lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, telefonszám, név, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

Szállítás és fizetés: A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. a Vevő kiválaszthatja, hogyan szeretné a megrendelni kívánt terméket/szolgáltatást rendezni és milyen formában kerüljön kiszállításra. A vevő fizetési lehetőségei: előre utalás illetve személyes átvétel esetén készpénz. A szállítás futár cég és a MPL  közreműködésével történik. 

A termékek kiszállítása kizárólag előre utalásos fizetés esetén vehető igénybe. UTÁNVÉTES FIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!
A vásárlás összegét a 11600006-00000000-85468326 bankszámlára kell utalni, megjegyzésbe pedig írd be a megrendelésed azonosítóját!


A fizetéshez használt adatok:
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-85468326
Cég név: Annus Zsoltné ev.

Adatok ellenőrzése / rendelés véglegesítése (ajánlattétel):  "Megrendelés összegzés" - " Tovább" gombra kattintva megtekintheti a megadott adatokat illetve a kiválasztott fizetési és szállítási opciókat. Ha mindent megfelelőnek talál, a "Megrendel" gomb segítségével véglegesítheti rendelését, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Téves megadott adat esetén a "Vissza" gombra kattintva visszajuthat az előző felületre és javíthatja a hibás adatokat. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezni kell az Eladó felé.

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Megrendelés végeztével a vevő kap egy visszaigazoló emailt a megadott email címére, amely tartalmazza a vevő által megadott adatokat és a megrendelt termékekket Ha nem kapott emailt kérjük nézze meg a spam levelek között is, és ha ott sem találja üzenetünket kérjük vegye fel velünk email-ben vagy telefonon a kapcsolatot.

Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Rendelés feldolgozása: Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, szerződés nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. 

 

Házhozszállítás: Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben (8-16 óra között) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 • Általános teljesítési határidő 2-3 munkanap kész termék esetén. 
 • Az adásvételi szerződés alapján a Eladó a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
Szerzői jogok, termékek

A honlapon eladásra kínált termékek/szolgáltatások kizárólag az Eladó által készített termékek. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot, fotót, grafikai elemet, szöveget, átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Annus Zsoltné egyéni vállalkozó

 

Termékek:

A weboldalon a megvásárolható termékek tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban talál tájékoztatást. Fontos, hogy a termékek egyedi, kézzel készült kézműves termékek. Két egymáshoz hasonló termék színben, méretben eltérhet, emiatt a Vevőnek tudomásul kell vennie, ha olyan terméket szeretne megvásárolni, ami a honlapon jelenleg nem elérhető, akkor az eladóval fel kell venni a kapcsolatot (kapcsolat@aecreative.hu) és megrendelheti a kiválasztott terméket, melyet megbeszélt időpontra elkíszíti.

A termékek készítéséhez csakis az Eladó által művészi tevékenységre ítélt I. osztályú alapanyagokat használ fel. (allergén-, nikkel mentes ékszer alap, VCO mentes műgyanta).

Egyedi ötlet megvalósítással kapcsolatban keresse fel az Eladót.

Fizetés

ELŐRE UTALÁSSAL

Átutalással: a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

A fizetéshez használt adatok:

 • Bankszámlaszám: Erste Bank 1060000-00000000-85468326
 • Cég név: Annus Zsoltné
 • Megjegyzés: megrendelő neve, rendelés azonosítója

 

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

A termékek személyes átvétele ingyenes és csak Balassagyarmaton van lehetőség az Eladóval leegyeztetet időpontban, és egyedül ebben az esetben van készpénzes fizetési lehetőség. 

Utánvétes vásárlásra, fizetésre nincs lehetőség!

Magyar Posta ELSŐBBSÉGI LEVÉLKÜLDEMÉNY előreutalassal. (Értékbiztosítás: 0 Ft): 700 Ft.

 • Kézbesítés: A Magyar Posta leírása szerint a küldemények: “több mint 90%-os arányban, a feladást követő munkanapon már célba is érnek.”
 • Csomagolás: buborékos boríték 
 • Felelősség: A termékek deformálódása esetén a kár a vásárlót terheli!

 

Panaszkezelés

A Vevő, a termékkel/szolgáltatásokkal vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Vevőnek lehetősége van a panaszát szóban vagy írásban közölni az Eladóval a megadott email címen, Facebook oldalon vagy telefonon. 


A szóbeli panasz esetén, mint Eladó köteles vagyok azonnal kivizsgálni a Vevő által jelzett panaszt és szükség szerint orvosolni azt. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges egyébb technikai okok miatt, vagy a Vevő nem ért egyet az Eladó panaszkezelésével, akkor az Eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni a panaszról, melyből egy másolt példányt  (szóbeli panasz esetén) a Vevőnek átadni. Szóbeli panasz esetén, melyet telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával tettek meg, az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.  Más esetben, - írásbeli panasz kezelés - mint telefonon vagy elektronikus hírközlési (email) szolgáltatás által közölt panasz esetén a vevőnek legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell megküldeni az előírásoknak megfelelően. Írásbeli panasz beérkezését követően az Eladó köteles 30 napon belül írásban megválaszolni és intézkedni annak tájékoztatása irát. Ha az Eladó elutasítja a panaszt, köteles megindokolni álláspontját.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a vevő neve, lacíme
 • a panasz helye, ideje, módja
 • a vevő panaszának részletes leírása, melynek tartalmaznia kell a vevő által bemutatott dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat
 • az eladó nyilatkozata a vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnal orvosolható)
 • a jegyzőkönyvet megíró személy és a Vevő aláírása. Telefonos vagy egyéb elektronikius hírközlési szolgáltatás által közölt szóbeli panasz kivételt képez!
 • a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
 • telefonos vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

A Eladónak a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

Panasz elutasítása esetén, a fogyasztót tájékoztatom, hogy panaszával az alábbi testületnél kezdeményezhet eljárását.

Területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó, a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 • A fogyasztó az elállási jogát - a termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a terméknek- vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 napFogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.  
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére készítenek el,  és egyértelműen a fogyasztó igényeihez igazítanak.

Nyilatkozat - minta elálláshoz

Címzett: Annus Zsoltné egyéni vállalkozó
Cím: 2660 Balassagyarmat, Pálinkás dűlő 17.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén


Kelt                                                               

 

A fogyasztó elállási jogának érvényesítése

 • Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
 • A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 • Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén:

 • Az Eladó visszatérítésének kötelezettsége: Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
 • Az eladó visszatérítésének kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terhel.
 • Többletköltségek: Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 • Visszatartási jog: Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás/felmondás esetén:

 • A termék visszaküldése az Eladónak: Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak átadni. Ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, a visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:  

 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni és kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó felelősége:  a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel!

Az Eladó felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. § szerinti esetben:

 •  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet             egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Garancia / Jótállás

Az aecreative vállalkozás, (az eladó/gyártó) 1 éves jótállást vállal termékeire, feltéve, ha az rendeltetésszerű használat mellett, igazolható módon a készítés hibájából történt mulasztás. Amennyiben a kifogásolt ékszer javítása vagy cseréje nem megoldható, a termék teljes vételárát visszatérítem.

Továbbiakban az  ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági- vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényént kizárólag a hibás termék kijavítását vagy cseréjét kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal:

Kész termékek esetén mindig történik minőség ellenőrzés! 

Gyártási hibának minősül műgyanta ékszer/más ékszer esetében:

 • ragacsos, karcos, sorjás felület
 • 1,5 mm-nél nagyobb buborék
 • lyukacsos ékszer felület
 • jelentős színbéli eltérés
 • hibás tartalmú felirat (elírás)
 • túlzottan puha, gumiszerű ékszer
 • kirívóan nagy minta eltérés, esetleg hiányzó minta
 • sérült, törött alkatrészek, kiegészítők kézhezvétel előtt
 • ékszeralapról való leválás
 • készítésből adódó szennyeződés
 • barnulás, feketedés, penészedés
 • hibás ékszeralkatrész
 • törött ékszer
 • kirívóan nagy minta eltérés, esetleg hiányzó minta
 • sérült, törött alkatrészek, kiegészítők kézhezvétel előtt

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Azonban a termék hibáját, a termékkel kapcsolatos kifogásokat kézhezvételtől számított, maximum 72 órán belül jelezni kell írásban (lehetőleg fotókkal dokumentálva). Amennyiben ez nem történik meg, az átvett termék garanciáját veszti, a javítás a megrendelő saját költségén történhet. 72 óra elteltével reklamációt nem fogadok el a termékkel kapcsolatosan.

Nyilatkozat-minta elálláshoz
Kupon akciók

Kupon akciók webáruházunkban

2021.12.13 - 2021.12.17 között a webshopban leadott rendelést  ingyenesen szállítjuk ki, ha vásárlásának összértéke eléri az 5.000 Ft-ot. 

Feltételek:

 • A kosár összértékéhez nem számoljuk hozzá a szállítási költséget.
 • A vásárlás csak a készleten lévő termékekre vonatkozik.
 • 10.000 Ft felett továbbra is INGYENES a kiszállítás!
 • Az Ingyenes szállítás az akciós termékekre is vonatkozik! 
 • Egyszerűen érvényesíthető a kedvezmény. A kosár oldalon a kuponkód mezőbe kell beírni az "ingyen1213" kuponkódot.

Érvényes: 2021.12.17. éjfélig!

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatlak, hogy az elektronikus úton történő vásárlás során megadott személyes adataidat - kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően - Annus Zsoltné Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint kezelem:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató  az ÁSZF részét képezi

Adatkezelő adatai:

Név: Annus Zsoltné

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Pálinkás dűlő 17.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2660 Balassagyarmat, Pálinkás dűlő 17.

E-mail: kapcsolat@aecreative.hu

Telefonszám: 06203501040

Weboldal: https://aecreative.hu/

Tárhelyszolgáltató:

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Az adatkezelés során érintettek köre: https://aecreative.hu  Facebook oldal követői/vásárlók, e-mailben rendelést leadó vásárlók. Az Adatkezelő, mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat - az adatfeldolgozó kivételével - harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

Jogi szabályozottság

Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 17/1999 (II.5.) korm. r., és az információs önrendelkezési jogról.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a https://aecreative.hu/ és a https://www.facebook.com/AE-Creative-Art-Design-105920651198733 oldal általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.

 

Kezelt adatok, a Vevő által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. A Vevő adatait csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Regisztráció: azzal, hogy Ön regisztrál a weboldalra, a regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele! Az adatkezelés során az Adatkezelő a Vevő: nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés időtartama határozatlan, kivéveve a Vevő hozzájárulásának visszavonásáig. Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés.

Rendelésnél, az adatkezelés során az Adatkezelő az Vevő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben a Vevő rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. A polgári jog elévülése szerint ezeket az adatokat 5 évig kezeljük. 

Számla: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, melynek tartalmaznia kell a Vevő nevét, címét, e-számla esetén email címét és telefonszámát.

Termék szállítás:  az adatkezél a termék kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatokat az áru kiszállításáig kezeljük.

Garanciális panasz ügyintézés esetén a Vevő neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalmát szükséges megadni és ezeket a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig szükséges megőrizni.